Vyhledávání

Kontakt

Jazykové centrum RAGUSO
Václavská 20, Praha 120 00
100 m od stanice metra Karlovo náměstí.

+420 777 654 095

jc.raguso@gmail.com

Intenzivní kurz italštiny na cesty 

Sì, VIAGGIARE!

 

Kurz je zaměřen na rozvíjení slovní zásoby a schopnosti komunikovat na cestách v Itálii.

 

 

Co se v kurzu naučíte:

- pozdravit a představit se
- jak si objednat v baru či restauraci
- jak si vyžádat informace
- základní slovní spojení, nejčastěji používaná při návštěvách výstav, museí, památek atd.
- nejčastější slovní spojení pro nákup v italských obchodech

Info a rezervace na: jc.raguso@gmail.com


SACRO E PROFANO

      Kurz si klade za cíl rozvíjení řečové schopnosti posluchaců, kteří mají v úmyslu navštívit Itálii, případně doprovázet italského přítele či obchodního partnera při návštěvě České republiky, a mají zájem komunikovat italsky při návštěvách kultovních míst, historických památek, muzeí, výstav apod.

    Tento kurz je koncipován pro úplne začátečníky, případně pro ty, kteří si chtejí osvěžit své konverzační schopnosti na uvedená temata. Posluchači si osvojí v kontextu, při simulaci situací:

- navázání kontaktu (pozdravit, představit se, vyžádat si pozornost)

- přirozenou reakci na komunikaci ze strany italského partnera, tj. jednoduché a koordinované odpovědi

- vyžádání informací

- vyjádření názoru, podání vysvětlení, komunikaci dojmu

- uspokojivé porozumění standartnímu projevu bězného spisovného jazyka v simulované situaci

- základní gramatikální jevy úrovni A1-A2 PLIDA a CILS

- slovní zásobu daného tematického okruhu.

    Výuka probíha s bilingvním lektorem (v češtine), který garantuje svou odbornou připravou vysokoškolským vzděláním v oblasti moderní kultury a výuky italštiny pro cizince. Kurz je interaktivní v tom směru, že lektor může částečně přizpůsobovat výuku kulturním zájmům či cestovním cílům posluchačů. Učební materiál je zahrnut v ceně kurzu a bude distribuován lektorem během lekcí.