Překlady

Nabízíme kvalifikované překlady z českého do italského jazyka a z italského jazyka do českého, včetně korektury rodilým mluvčím. Jsme schopni zajistit překlady odborných i literárních textů.

Kontakt: jc.raguso@gmail.com